EkoMisja – Nie Marnuję

ZAJĘCIA EDUKACYJNE | KONKURS EKO-SELFIE | KAMPANIA EDUKACYJNA | PATRONATY I PARTNERZY

Pierwsza edycja projektu „EkoMisja – nie marnuję” zakończyła się w marcu 2021r. i była finansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Partnerami projektu były firmy Amica i Lidl. 

W ramach EkoMisji odbyła się kampania społeczna „Marnując żywność, marnujesz planetę”, która miała odsłonę w formie plakatów wielkoformatowych (billboardy i citylighty) oraz spotów radiowych i telewizyjnych. Przy okazji Światowego Dnia Żywności w całej Polsce odbyły się 33 eko-eventy. Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjno-promocyjnych oraz informacyjnych to  2 156 410 osób. 

Drugim elementem projektu były działania edukacyjne w szkołach podstawowych, realizowane przez edukatorów z Banków Żywności, którzy poprowadzili 384 spotkań (Projekt Klasa) oraz przeszło 200 nauczycieli, którzy zakładali Szkolne Kluby Niemarnowania. 

Nasi edukatorzy zainicjowali projekt „Klasa” wśród 13 846 uczniów, w upowszechnieniu powstałych projektów uczestniczyło 33 593 uczniów, w sumie w pierwszym etapie było 47 390 odbiorców działań edukacyjnych. 

Dotarliśmy do 205 szkół podstawowych w całej Polsce, a w nich nauczyciele wraz z uczniami założyli 1 361 Szkolnych Klubów Niemarnowania. W 1 497 lekcjach prowadzonych przez nauczycieli na podstawie stworzonych przez nas materiałach edukacyjnych (7 scenariuszy w wersji stacjonarnej i online oraz gry planszowej) wzięło udział 38 596 uczniów. 

Materiały edukacyjne w postaci 7 scenariuszy o szerokiej tematyce ekologicznej cieszyły się dużą popularnością wśród nauczycieli i zostały pobrane przez ponad 1 tys. użytkowników z portalu LIBRUS podczas naszej kampanii promującej projekt. Całość uzupełniło 6 rysunkowych filmów z praktycznymi wskazówkami do stosowania na co dzień przez całe rodziny oraz gra planszowa. 


ZAJĘCIA EDUKACYJNE

Zajęcia edukacyjne w szkołach są prowadzone na dwa sposoby:

Projekt KLASA

Istotą projektu KLASA jest samodzielna praca uczniów, służąca realizacji określonego przedsięwzięcia (zadania lub problemu dydaktycznego i wychowawczego). Podczas pracy uczniowie samodzielnie zdobywają nie tylko wiedzę merytoryczną, ale dodatkowo uczą się pracy w grupie, realizacji założonych celów i podejmują nowe wyzwania.

Praca uczniów w projekcie KLASA polega na opracowaniu w grupach 4 tematów, tj:

PROJEKT I: „Jak przekonać rówieśników, aby dbali o planetę”

PROJEKT II: „Nasza planeta za 100 lat, jeśli nic nie zmienimy”

PROJEKT III: „Jak będzie wyglądała nasza planeta, jeśli już teraz zaczniemy o nią dbać”

PROJEKT IV: „Jakie działania może podjąć każdy z nas dla ratowania planety”

W realizacji projektu KLASA pomagają Edukatorzy z Banków Żywności, którzy spotykają się z uczniami na zajęciach wprowadzających w tematykę programu, tj. ekologiczne skutki marnowania żywności. Projekt KLASA kończy się prezentacją uzyskanych rezultatów całej społeczności szkolnej. Wśród sposobów na zaprezentowanie opracowywanych tematów można wymienić m. in.  ekologiczne quizy, filmy edukacyjne, piosenki, konkursy plastyczne, warsztaty kulinarne i wiele innych.

Szkolne Kluby Niemarnowania

„Szkolne Kluby Niemarnowania” to idea kółek tematycznych dla chętnych uczniów, dotyczących ekologii oraz zapobiegania marnotrawstwu jedzenia. W ramach „Szkolnych Klubów Niemarnowania” nauczyciel przeprowadza 7 lekcji o ekologii i niemarnowaniu żywności, w tym ekologicznych skutkach marnowania. Scenariusze lekcji oraz materiały do realizacji zadań są przekazywane nauczycielom przez Edukatorów Banków Żywności w postaci box-ów edukacyjnych. W ramach „Szkolnych Klubów Niemarnowania” szkoła organizuje zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, w szczególności te dotyczące kształtowania postaw proekologicznych, wykraczające poza podstawę programową i programy nauczania. Tematy lekcji realizowane przez nauczycieli to:

LEKCJA I – EkoMisja – nie marnuję – jak dbać o naszą planetę?

LEKCJA II – EkoMisja – nie marnuję śmieci, czyli kila słów o segregacji odpadów

LEKCJA III – EkoMisja – nie marnuję wody

LEKCJA IV – EkoMisja – nie marnuję energii

LEKCJA V – EkoMisja – nie marnuję żywności

LEKCJA VI – EkoMisja – nie marnuję – przechowuję, nie marnuję

LEKCJA VII – EkoMisja – nie marnuję – przewodnik po prawidłowych nawykach żywieniowych

Eventy ekologiczne

Banki Żywności chcą podejmować temat zapobiegania marnotrawstwa żywności poprzez działania w przestrzeni publicznej. 20 Banków Żywności w całej Polsce zorganizuje cykl wydarzeń związanych z tematem marnowania żywności i jego skutkami ekologicznym. Banki Żywności co roku organizują różnego rodzaju wydarzenia, których celem jest zwrócenie uwagi na problem marnotrawstwa. W 2018 r. Odbyły się 52 takie wydarzenia, w których łącznie udział wzięło ponad 25 tys. osób! Na jesieni 2019 r. planowane są kolejne wydarzenia, na które serdecznie zapraszamy!

W Polsce co roku marnuje się około 9 mln ton żywności. Pod tym względem nasz kraj zajmuje niechlubne 5. miejsce w Unii Europejskiej. W całej Unii Europejskiej liczbę tę szacuje się na 88 mln ton. Konsumenci w 53% odpowiadają za powstałą ilość odpadów.

Z badania instytutu KANTAR na potrzeby Federacji Polskich Banków Żywności wynika, że 34% Polaków przyznaje, że zdarzyło się im wyrzucić żywność . To dość wysoki odsetek. Badani Polacy wśród najczęściej wyrzucanych produktów wskazują kolejno: pieczywo, wędliny, warzywa, owoce oraz nabiał. Najczęstszą przyczyną marnowania żywności jest przegapienie terminu przydatności do spożycia.

Zjawisko marnowania żywności dotyczy zarówno osób dorosłych, jak dzieci i młodzieży. Uczniowie ogółem pozostawiają niezjedzone około 25 g produktów dziennie, co w przeliczeniu na rok daje ponad 8 kg zmarnowanej żywności, jak podają badania realizowane na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW.

Marnotrawstwo żywności skutkuje przede wszystkim niepożądanym wpływem na środowisko naturalne. Szacuje się, że ilość zmarnowanej wraz z żywnością wody dla całego świata wynosi ok. 250 km3 rocznie!

Całkowita ilość odpadów żywnościowych, powstających w wyniku marnotrawstwa w 27 krajach UE  wynosi 88 mln ton, oznaczała emisję 170 mln ton równoważnika CO2 do atmosfery. Około 45% tej emisji (78 mln ton ekwiwalentu) wynika z nieracjonalnych działań gospodarstw domowych. Ostatnim etapem niosącym realne zagrożenie środowiskowe jest również proces składowania nieskonsumowanej żywności.

Mimo tak wstrząsających danych o szkodliwości wyrzucania żywności, na świecie marnuje się 1/3 wyprodukowanej żywności. Eurostat (2010-2015) podaje, że źródłami strat i marnotrawstwa żywności w Unii Europejskiej są wszystkie etapy łańcucha żywnościowego choć w różnym stopniu. W 2016 r. grupa projektowa EU Fusion, działająca na zlecenie Komisji Europejskiej, wskazała, że głównym źródłem marnotrawstwa są wciąż gospodarstwa domowe (53%) a następnie przetwórstwo (19%), gastronomia (12%), produkcja (11%) oraz sprzedaż (5%). (Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie inicjatywy dotyczącej efektywnego gospodarowania zasobami: ograniczenie marnotrawienia i zwiększenie bezpieczeństwa żywności (2016/2223(INI))

Jednocześnie, wg badań CBOS z 2016 roku „Deklaracje Polaków dotyczące marnowania żywności” co czwarta osoba przyznaje się, że w ciągu ostatnich siedmiu dni zdarzyło się w jej gospodarstwie domowym wyrzucić jedzenie. Częściej niż pozostali do wyrzucania żywności przez kogoś w gospodarstwie domowym przyznają się osoby młode. Dlatego tak ważna jest edukacja zarówno dzieci i młodzieży, jak osób dorosłych, głównie rodziców i nauczycieli.


KONKURS EKO-SELFIE

Konkurs został zakończony, serdecznie gratulujemy zwycięzcom!

I Kategoria – Nie marnuję, środowisko szanuję.

  1. Miejsce ex aequo:  Monika Wadowska i Dorota Ceranka
  2. Miejsce Urszula Sagalara
  3. Miejsce: Izabela Urbaniak-Mastalerz

II Kategoria – Mój sposób na nie marnowanie żywności.

  1. Miejsce Martyna Piwowarczyk
  2. Miejsce ex aequo: Wioleta Turska i Joanna Aniszczyk
  3. Miejsce: Małgosia Kuczyńska

Dziękujemy wszystkim za udział!

Celem konkursu było wyłonienie najciekawszych zdjęć przedstawiających proekologiczne działania i zachowania, szczególnie w obszarze niemarnowania żywności.

Konkurs trwał od 5 maja do 30 czerwca 2020 r. i odbywał się w dwóch kategoriach:

  1. Nie marnuję, środowisko szanuję.
  2. Mój sposób na niemarnowanie żywności.

Każdy uczestnik mógł zgłosić po jednym zdjęciu do każdej kategorii. Do wygrania w konkursie były butelki marki Retap oraz  m.in. książki Jagny Niedzielskiej, Arety Szpury i Sylwii Majcher, zaś dla młodszych uczestników książka “Ratujmy Ziemię. Wielka księga zabaw”.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w regulaminie.

W razie pytań prosimy o kontakt: ekoselfie@bankizywnosci.pl


KAMPANIA EDUKACYJNA

16 października 2018 r. odbyła się konferencja prasowa inaugurująca projekt „EkoMisja – nie marnuję!” połączona z obchodami Światowego Dnia Żywności.

  • Kampania outdoorowa

Bohaterką naszej kampanii jest planeta Ziemia, która występuje pod zmienioną postacią nawiązującą do hasła „Marnujesz żywność – marnujesz planetę”. Oprawa graficzna kampanii ściśle nawiązuje do produktów najczęściej marnowanych w domach Polaków – czyli pieczywa, warzyw i owoców.

  • Spoty telewizyjne i spot radiowy

W ramach kampanii nakręcono 3 spoty telewizyjne i spot radiowy, w których swojego głosu użyczyła Krystyna Czubówna, od lat kojarzona z tematyką środowiskową. Spoty telewizyjne to jednocześnie proste wskazówki dotyczące tego w jaki sposób każdy z nas może marnować mniej żywności, poprzez dokonywanie świadomych wyborów. Federacja Polskich Banków Żywności zachęca w kampanii by kupować tylko tyle ile zjemy, planować zakupy oraz wykorzystywać produkty w kuchni zamiast je wyrzucać.


GRANTODAWCA

PARTNERZY

PATRONATY HONOROWE

Ministerstwo Środowiska
Minister Edukacji Narodowej
Ośrodek Rozwoju Edukacji
Instytut Badań Edukacyjnych
Banki logo

Federacja Polskich Banków Żywności to 31 Banków Żywności działających na terenie całego kraju. Wszystkie są organizacjami pozarządowymi o statusie stowarzyszenia lub fundacji. Razem tworzą związek stowarzyszeń o statusie OPP.