EkoMisja w Podstawówkach

Dziękujemy za zgłoszenia do projektu Ekomisja!

Wszystkie szkoły, które wypełniły formularz deklaracji otrzymają materiały w wersji elektronicznej. W razie problemów z pobraniem materiałów, zapraszamy do kontaktu mailowego.

Problem marnowania zasobów, w tym żywności dotyczy niestety każdego z nas. Aby ograniczyć skalę degradacji naszej planety musimy zacząć działać już dziś.

Dlatego właśnie stworzyliśmy bezpłatny program edukacji ekologicznej dla szkół podstawowych – Ekomisja. To już trzecia edycja w której pragniemy edukować młodzież szkolną jak również nauczycieli i opiekunów o tym jak naszymi działaniami nie powodować pogorszenia się stanu naszej planety.

Naszym celem jest zwiększanie świadomości obiorców i wpływanie na ich postawy. Chcemy kształtować pozytywne proekologiczne nawyki. Pokazywać jakie korzyści dla nas i dla planety płyną z niemarnowania zasobów w tym żywności.

Ekomisja to 6 miesięczny projekt dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych (09.2022 – 02.2023) W ramach projektu nauczyciele, którzy potwierdzą chęć udziału wypełniając poniższą deklarację – otrzymają zestaw materiałów edukacyjnych w wersji elektronicznej. Pierwsze 50 szkół, które zadeklarują realizację scenariuszy lekcji otrzyma materiały w wersji wydrukowanej, przesłane na adres szkoły.
Komplety materiałów w wersji papierowej i elektronicznej będą wysyłane do końca września września.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Do projektu szkoły mogą zgłaszać nauczyciele i nauczycielki wszystkich przedmiotów, nauczyciele pracujący z grupami na świetlicy wychowawcy, wychowawczynie, bibliotekarze i bibliotekarki. Zapraszamy szkoły z dużych i małych miast.

KONKURS


W listopadzie ogłoszony zostanie także konkurs indywidualny o tematyce ekologicznej.

MATERIAŁY EDUKACYJNE


Scenariusze edukacji ekologicznej dla klas 1-4

Scenariusz – Gra „Relacja na świecie”

Cel ogólny:  Zwiększanie świadomości na temat niemarnowania naturalnych zasobów występujących na Ziemi oraz budowanie relacji w klasie. 

Cele szczegółowe: 

 • Poszerzenie wiedzy o naturalnych zasobach występujących na Ziemi oraz sposobach ich efektywnego wykorzystywania. 
 • Kształtowanie umiejętności segregowania śmieci, tworzenia nowych rzeczy z rzeczy używanych, powtórnego wykorzystywania żywności. 
 • Poznawanie siebie nawzajem przez uczniów i uczennice w klasie. 

Gra powstała jako odpowiedź na potrzebę budo­wania więzi i relacji między uczniami, także w gru­pach, w których są uczniowie z Polski i z Ukrainy. Ludzi łączy miejsce zamieszkania – Ziemia. Dzięki udziałowi w grze zapraszamy uczniów do reflek­sji, w jaki sposób mogą dbać o planetę – co mogą robić razem niezależnie od tego, skąd pochodzą, jaki jest ich status ekonomiczno-społeczny, jaka jest ich sytuacja życiowa.

Scenariusz – Smaki pór roku

Cel ogólny:  Uczniowie dowiadują się które owoce i warzywa można wyhodować w Polsce i dlaczego należy je kupować w sezonie.  

Cele szczegółowe: 

 • Uczeń potrafi wskazać kilka przykładów warzyw i owoców, które można uprawiać w Polsce. 
 • Uczeń rozumie pojęcie „sezonowe warzywa i owoce”. 
 • Uczeń wie w jaki sposób produkowana jest większość żywności na świecie i jakie są skutki takiej produkcji dla środowiska. 

Scenariusz – Zakładamy własny ogródek warzywny

Cel ogólny:  Stworzenie klasowego ogródka. 

Cele szczegółowe: 

 • Uczniowie potrafią wysadzać sadzonki. 
 • Uczniowie wiedzą, co jest niezbędne do wzrostu rośliny.  
 • Uczniowie umieją dbać o rośliny. 
 • Uczniowie wiedzą, dlaczego warto posiadać własny ogródek warzywny. 
 • Uczniowie potrafią wymienić funkcje ogrodów. 

Scenariusz – Dieta dla klimatu

Cel ogólny: Uczeń wie, co to jest klimat i jak klimat się zmienia. 

Cele szczegółowe: 

 • Uczeń potrafi wymienić 2 przyczyny i 2 skutki zmian klimatu. 
 • Uczeń zna pojęcie „klimat” i potrafi wytłumaczyć, co ono oznacza. 
 • Uczeń potrafi wyjaśnić, dlaczego należy stosować dietę planetarną. 

Scenariusze edukacji ekologicznej dla klas 4-8

Scenariusz – Warsztat integracyjny “Jak to?”

Scenariusz lekcji powstał w odpowiedzi na potrzebę budowania relacji między uczniami pochodzenia polskiego i ukraińskiego oraz realizowania edukacji ekologicznej. Wykorzystano w nim model uczenia się przez doświadczenie, zwany też Cyklem Kolba.

Cele:

 • Zwiększenie świadomości dotyczącej ograniczoności zasobów naturalnych na Ziemi i konsekwencji ich braku.
 • Zwiększenie wiedzy o prostych sposobach na niemarnowanie żywności i zasobów naturalnych, które uczniowie mogą stosować.
 • Budowanie relacji między uczniami w klasie.

Scenariusz na lekcję języka polskiego – Czy można wierzyć ekoreklamie?

Cel ogólny: Uczeń zapoznaje się z pojęciem greenwashingu i przykładami jego stosowania. 

Cele szczegółowe: 

 • Uczeń bada język reklamy i nowoczesnych środków perswazji stosowanych w przekazie medialnym. 
 • Uczeń rozwija świadomość konsumencką i krytycznego myślenia. 
 • Uczeń rozwija kompetencje ekologiczne. 

Scenariusz na lekcję języka polskiego – Greenwashing

Cel ogólny:  Uczeń nabędzie kompetencje krytycznej analizy komunikatów reklamowych.  

Cele szczegółowe: 

 • Uczeń poznaje i bada język reklamy i nowoczesnych środków perswazji stosowanych w przekazie medialnym.  
 • Uczeń rozwija świadomość konsumencką i umiejętność krytycznego myślenia. 
 • Uczeń zwiększa kompetencje ekologiczne. 

Scenariusz na lekcję biologii / geografii / godzinę wychowawczą – Dieta dla planety

Cel ogólny: Uczniowie zapoznają się z zasadami diety planetarnej. 

Cele szczegółowe: 

 • Uczeń poznaje definicję diety planetarnej 
 • Uczeń rozumie dlaczego dieta planetarna jest dobra dla człowieka i dla planety 
 • Uczeń potrafi wymienić negatywne skutki obecnego modelu produkcji żywności 

Pozostałe materiały:

Ilustrowane opowiadanie o tytule „Amelka, Kornelka i rodzinne klimaty”:

Opowiadanie porusza kwestie klimatu. Uczniowie dowiadują się co to jest klimat, co sprawia, że się zmienia oraz kto może podjąć starania o ratowanie planety i zatrzymanie niekorzystnych zmian.

Autorem opowiadania jest Rafał Witek.

Audiobooki

Nagranie w języku polskim i ukraińskim opowiadań  „Amelka, Kornelka i rodzinne klimaty” oraz opowiadania z poprzedniej edycji „Czarny banan i latający stół” autorstwa Renaty Piątkowskiej

Karty pracy dla uczniów w języku ukraińskim z nowej oraz poprzedniej edycji projektu.

KONTAKT


W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu mailowego na adres: ekomisja@bankizywnosci.pl

REGULAMIN


REKRUTACJA DO PROJEKTU ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA


PARTNERZY

Banki logo

Federacja Polskich Banków Żywności to 31 Banków Żywności działających na terenie całego kraju. Wszystkie są organizacjami pozarządowymi o statusie stowarzyszenia lub fundacji. Razem tworzą związek stowarzyszeń o statusie OPP.