EKOMISJA

W PODSTAWÓWKACH

Zapraszamy do rekrutacji


O PROJEKCIE

Ekologia to temat, który należy podejmować w polskich szkołach podstawowych. Co możemy zrobić, aby ograniczyć marnowanie zasobów, w tym żywności? Jak zadbać jednocześnie o zdrowie nas i naszej planety? W tej edycji projektu proponujemy nowe materiały edukacyjne, które pomogą wprowadzić w szkołach elementy edukacji klimatycznej.  

“Ekomisja w podstawówkach” to nowa edycja projektu “Ekomisja – Nie marnuję!”, tym razem realizowanego w partnerstwie z Lidl Polska. Projekt jest skierowany do uczniów i nauczycieli ze szkół podstawowych. 

Celem projektu jest edukacja dzieci i młodzieży na temat ekologii, zdrowego stylu życia oraz niemarnowania zasobów, w tym żywności. Chcemy przekazać nauczycielom scenariusze lekcji przygotowane przez ekspertów z Federacji we współpracy z metodykami i praktykami. 

Scenariusze lekcji zostały dopasowane do potrzeb różnych grup wiekowych. W ramach nowej edycji stworzono 3 scenariusze lekcji dla klas 1-3, oparte o metodę storytellingu. 

Powstały kolorowe plansze zilustrowane przez Katarzynę Walentynowicz. Zawierają one dużo wątków i szczegółów, które nauczyciel może wykorzystywać na wielu lekcjach poruszając temat niemarnowania żywności, ekologii lub zdrowego odżywiania. Powstało barwne i wielowątkowe opowiadanie napisane przez Renatę Piątkowską. 

Dla klas 4-8 przygotowano 3 cykle scenariuszy. Zostały one opracowane przez Oktawię Gorzeńską, od lat wprowadzającą innowacje w edukacji szkolnej. Cykle są bardziej rozbudowane i składają się z 2 do 3 lekcji. Są oparte o metodę projektową i pozwalają uczniom nie tylko lepiej zrozumieć omawiany temat, ale także nauczyć się prowadzić wywiad, zbierać i analizować informacje, argumentować oraz prezentować swoje wyniki.  

Przygotowane przez nas scenariusze i pomoce pozwolą przeprowadzić ciekawe i kreatywne lekcje poruszające temat ochrony środowiska, niemarnowania żywności i dbania o zdrowie nas i naszej planety. Każda szkoła angażująca się w projekt może wziąć udział w konkursie z nagrodami.  

MATERIAŁY EDUKACYJNE

Zaparzamy do realizacji scenariuszy lekcji dotyczących niemarnowania zasobów i żywności. Krótki opis scenariuszy znajduje się poniżej.

Materiały edukacyjne można otrzymać po podaniu swojego adresu mailowego. Formularz znajduje się poniżej.

W skład materiałów edukacyjnych wchodzą:

 • 2 plansze do storytellingu A2
 • 8 kart sytuacyjnych A4 (po 4 do każdej planszy)
 • Przewodnik dla nauczyciela
 • Kolorowanki
 • Karty pracy
 • 11 scenariuszy w wersji elektronicznej
 • Ilustrowane opowiadanie

W razie pytań zapraszamy do kontaktu mailowo: ekomisja@bankizywnosci.pl
lub pod numerem telefonu: 692 018 022

 

Harmonogram realizacji programu 

Czas na złożenie deklaracji udziału w projekcie od 20.09.2021 do 30.10.21 

Możliwość pobrania materiałów wyłącznie w wersji online do 30.11.2021  

Czas trwania projektu 20.09.21 – 17.02.2022 

Zgłaszanie prac konkursowych 17.11.21 – 31.01.2022

Ogłoszenie wyników konkursów 17.02.2022 

POBIERANIE MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

  Pola oznaczone symbolem "*" są wymagane.

  Dane kontaktowe  Jeżeli nie zaznaczysz powyższych zgód, przycisk będzie nieaktywny.

  KRÓTKI OPIS SCENARIUSZY

  Scenariusze dla klas 1-3 

   

  Scenariusz 1. Nie marnuję żywności 

  Proponowany czas realizacji: 2 godziny lekcyjne 

  Scenariusz wykorzystuje metodę storytellingu. Do scenariusza przygotowano dużą ilustrację oraz karty sytuacyjne, których autorką jest Katarzyna Walentynowicz. Celem scenariusza jest poznanie przez uczniów najważniejszych przyczyn i skutków marnowania żywności oraz wyrabianie nawyków, które ograniczą marnowanie żywności. 

  Cele szczegółowe: 

  • Uczeń dowie się, jakie skutki ekologiczne, społeczne i ekonomiczne powoduje marnowanie żywności. 
  • Uczeń zrozumie, dlaczego nie należy marnować żywności. 
  • Uczeń będzie świadomy, co może zrobić, aby ograniczyć marnowanie żywności. 

   

  Scenariusz 2. Jak żyć zdrowo i ekologicznie 

  Proponowany czas realizacji: 2 godziny lekcyjne 

  Scenariusz wykorzystuje metodę storytellingu. Do scenariusza przygotowano dużą ilustrację oraz karty sytuacyjne, których autorką jest Katarzyna Walentynowicz. Celem scenariusza jest zapoznanie uczniów z różnymi sposobami na prowadzenie zdrowego i ekologicznego trybu życia oraz uświadomienie uczniom konieczności dbania o planetę i prowadzenia zdrowego trybu życia. 

  Cele szczegółowe: 

  • Zapoznanie uczniów z terminem less waste i sposobami na ograniczanie ilości wytwarzanych śmieci. 
  • Uświadomienie uczniom, że każdy z nas powinien dbać o planetę i o środowisko. 
  • Pokazanie uczniom, co każdy z nas może zrobić, aby zadbać o planetę. 
  • Zdobycie przez uczniów wiedzy o tym, jakie rozwiązania i zachowania są ekologiczne. 
  • Zaznajomienie uczniów z pojęciem „zrównoważony rozwój”, także w kontekście zdrowego trybu życia. 
  • Uświadomienie uczniom, jak prowadzić zdrowy tryb życia. 
  • Uświadomienie uczniom, jakie korzyści zdrowotne wynikają z regularnej aktywności fizycznej. 

   

  Scenariusz 3. Nie marnuję żywności. Opowiadanie.  

  Proponowany czas realizacji: 1 godzina lekcyjna 

  Scenariusz jest oparty na opowiadaniu napisanym przez Renatę Piątkowską. Celem scenariusza jest poznanie przez uczniów najważniejszych przyczyn i skutków marnowania żywności oraz wyrabianie nawyków, które ograniczą marnowanie żywności. 

   Cele szczegółowe: 

  • Uczeń zrozumie, dlaczego nie należy marnować żywności. 
  • Uczeń będzie świadomy, co może zrobić, aby ograniczyć marnowanie żywności. 

   

  Scenariusze dla klas 4-8 

   

  Oddajemy w Państwa ręce scenariusze lekcji poświęcone tematowi niemarnowania żywności w skali lokalnej. Są one przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych, zostały podzielone na dwa poziomy: klasy 4–6 oraz 7–8. Można je realizować na przykład na zajęciach z wychowawcą, języku polskim, technice, jak również jako projekt interdyscyplinarny we współpracy z nauczycielami informatyki, biologii, przyrody, wiedzy o społeczeństwie i wychowania fizycznego. Scenariusze realizują następujące treści zawarte w preambule podstawy programowej: 

  • Kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość; 
  • Szkoła dba o wychowanie dzieci i młodzieży w duchu akceptacji i szacunku dla drugiego człowieka, kształtuje postawę szacunku dla środowiska przyrodniczego, w tym upowszechnia wiedzę o zasadach zrównoważonego rozwoju, motywuje do działań na rzecz ochrony środowiska oraz rozwija zainteresowanie ekologią. 

   Realizacja proponowanych działań zakłada angażowanie uczniów w proces edukacyjny. To nauczyciel decyduje czy wykorzystuje cały scenariusz czy wybrane moduły. Ważne jest, by dostosował to do potrzeb i możliwości swoich uczennic i uczniów oraz możliwości, na przykład, cyfrowych. Istotne jest wykorzystanie w pracy materiałów recyklingowych oraz narzędzi cyfrowych, pomocnych w pielęgnowaniu kultury zero waste. Podczas realizacji scenariuszy zachęcamy do korzystania z papieru z recyklingu lub wykorzystywania kartek jednostronnie zadrukowanych. 

   

  Cykl 1. Dajemy drugie życie jedzeniu, czyli na talerz zamiast do śmietnika! 

  Proponowany czas realizacji: 3 godziny lekcyjne z nauczycielem oraz praca własna uczniów – minimum 3 dni. 

  Podczas realizacji scenariusza uczniowie wykonują badanie wśród swojej rodziny. Zbierają przepisy na dania z wykorzystaniem resztek i wspólnie tworzą książkę kucharską. Przygotowują ulotki lub plakaty, przypominające o dobrych nawykach związanych z niemarnowaniem żywności.   

  Cele szczegółowe: 

  • Uczniowie wiedzą, co to jest styl życia zero waste.  
  • Uczniowie potrafią dokonać analizy informacji – przyglądają się zwyczajom własnej  rodziny w obszarze “losów” resztek jedzenia, zbierają przepisy kulinarne na ponowne wykorzystanie resztek jedzenia.  
  • Uczniowie są aktywni, biorą odpowiedzialność za siebie i swoje działania, zmieniają nawyki swoje i swojej rodziny. 

   

  Cykl 2. Szkolna stołówka / Drugie śniadanie 

  W tym scenariuszu wyjątkowo proponujemy dwa warianty realizacji. Uczniowie podczas realizacji wariantu I przyglądają się funkcjonowaniu stołówki szkolnej. W wariancie II analizują spożywane przez uczniów w szkole drugie śniadania. 

  Cele szczegółowe:

  • Uczniowie poznają proces przygotowania posiłków dla stołówki szkolnej (wariant I). 
  • Uczniowie wiedzą, jak przeprowadzić wywiad z rówieśnikami (wariant II). 
  • Uczniowie rozwijają umiejętność zbierania informacji, analizowania i wnioskowania, a także proponowania rozwiązań.  
  • Uczniowie są aktywni, biorą odpowiedzialność za siebie i swoje działania, zmieniają nawyki swoje i swojego otoczenia. 

   

  Cykl 3. Decydujemy, co jemy!  

  Proponowany czas realizacji: 2 godziny lekcyjne 

  Podczas realizacji scenariusza uczniowie sprawdzają, czy są świadomymi konsumentami. Badają swoje otoczenie i  wypracowują wskazówki, które sprawią, że każde zakupy spożywcze będą wykonywane świadomie.  

  Cele szczegółowe: 

  • Uczniowie wiedzą, jak świadomie kupować produkty spożywcze.  
  • Uczniowie rozwijają umiejętność zbierania informacji, analizowania i wnioskowania, a także proponowania rozwiązań.  
  • Uczniowie są aktywni, biorą odpowiedzialność za siebie i swoje działania, zmieniają nawyki swoje i swojego otoczenia. 

  KONKURS

  W ramach projektu każda ze szkół może wziąć udział w 2 konkursach z nagrodami.  

   

  Konkurs plastyczny dla klas 1-3. “Jak mogę zmienić swoje nawyki, aby nie marnować żywności”  

  Technika pracy dowolna.  

   Zgłoszenia konkursowe wraz z zadaniami konkursowym będą przyjmowane pocztą na adres: 

  Al. Jerozolimskie 30 lok 8 00-024 Warszawa, z dopiskiem Konkurs ekomisja 

  Przed przystąpieniem do konkursu należy przeczytać i zaakceptować regulamin udziału w konkusie klas 1-3 Lidl

   

  Konkurs oparty o metodę projektową dla klas 4-8 na najciekawiej zrealizowany cykl lekcji. Cykle składają się z 2 do 3 lekcji. Zadaniem konkursowym jest zrealizowanie i zaraportowanie jednego z 3 cykli scenariuszy. 

  Zgłoszenia konkursowe wraz z zadaniami konkursowymi i niezbędnymi oświadczeniami są przyjmowane mailowo na adres ekomisja@bankizywnosci.pl 

   

  Przed przystąpieniem do konkursu należy przeczytać i zaakceptować  regulamin udziału w konkursie klas 4-8 Lidl

   

  Harmonogram konkursów 

  Rozpoczęcie konkursów 15.11.2021 r. 

  Zakończenie konkursów 31.01.2022 r. 

  Rozstrzygnięcie konkursów 17.02.2022 r. 

  O EKOMISJI

  Projekt “EkoMisja – nie marnuję” powstał w 2018 r. i jego celem było zwiększanie świadomości, głównie dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych (rodziców, nauczycieli) na temat ekologicznych skutków marnowania żywności. Dążenie do tego, by budować proaktywne postawy i zachowania ekologiczne, poprzez działania edukacyjne, które pokazują pozytywne aspekty ograniczenia marnowania żywności dla indywidualnych konsumentów (oszczędność pieniędzy, zasobów, troska o planetę, odpowiedzialność społeczna) oraz kreowanie mody na niemarnowanie żywności.  

  Pierwsza edycja projektu „EkoMisja- nie marnuję” zakonczyła się w marcu 2021r. i była finansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Partnerami projektu były firmy Amica i Lidl. 

  W ramach EkoMisji odbyła się kampania społeczna „Marnując żywność, marnujesz planetę”, która miała odsłonę w formie plakatów wielkoformatowych (billboardy i citylighty) oraz spotów radiowych i telewizyjnych. Przy okazji Światowego Dnia Żywności w całej Polsce odbyły się 33 eko-eventy. Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjno-promocyjnych oraz informacyjnych to  2 156 410 osób. 

  Drugim elementem projektu były działania edukacyjne w szkołach podstawowych, realizowane przez edukatorów z Banków Żywności, którzy poprowadzili 384 spotkań (Projekt Klasa) oraz przeszło 200 nauczycieli, którzy zakładali Szkolne Kluby Niemarnowania. 

  Nasi edukatorzy zainicjowali projekt „Klasa” wśród 13 846 uczniów, w upowszechnieniu powstałych projektów uczestniczyło 33 593 uczniów, w sumie w pierwszym etapie było 47 390 odbiorców działań edukacyjnych. 

  Dotarliśmy do 205 szkół podstawowych w całej Polsce, a w nich nauczyciele wraz z uczniami założyli 1 361 Szkolnych Klubów Niemarnowania. W 1 497 lekcjach prowadzonych przez nauczycieli na podstawie stworzonych przez nas materiałach edukacyjnych (7 scenariuszy w wersji stacjonarnej i online oraz gry planszowej) wzięło udział 38 596 uczniów. 

  Materiały edukacyjne w postaci 7 scenariuszy o szerokiej tematyce ekologicznej cieszyły się dużą popularnością wśród nauczycieli i zostały pobrane przez ponad 1 tys. użytkowników z portalu LIBRUS podczas naszej kampanii promującej projekt. Całość uzupełniło 6 rysunkowych filmów z praktycznymi wskazówkami do stosowania na co dzień przez całe rodziny oraz gra planszowa. 

  Banki logo

  Federacja Polskich Banków Żywności to 31 Banków Żywności działających na terenie całego kraju. Wszystkie są organizacjami pozarządowymi o statusie stowarzyszenia lub fundacji. Razem tworzą związek stowarzyszeń o statusie OPP.