Konkurs “Zmiana diety dla planety”

Zapraszamy szkoły oraz domy i ośrodki kultury do udziału w konkursie plastycznym “Zmiana diety dla planety”

Czy można codziennie robić coś dobrego dla planety? Owszem!
Stosując zasady diety planetarnej możesz mieć pewność, że to co kupujesz i jesz jest dobre nie tylko dla Ciebie, ale także dla planety.

Dieta planetarna to sposób żywienia zaproponowany przez naukowców z EAT Lancet Commission on Food, Planet, Health. Powstał z potrzeby uświadomienia ludzi o tym jaki wpływ na stan środowiska ma produkcja żywności.

Aby wziąć udział w konkursie należy:

  1. Zapoznać się z materiałami na temat diety planetarnej oraz z regulaminem konkursu.
  2. Stworzyć plakat zachęcający do stosowania diety planetarnej.
  3. Wypełnić formularz zgłoszeniowy i razem z pracą wysłać na nasz adres.

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Zmiana diety dla planety” organizowanym przez Federację Polskich Banków Żywności oraz Lidl Polska.

Celem konkursu jest przygotowanie plakatu – pracy plastycznej zachęcającej do stosowania diety planetarnej, przedstawiającej jej korzyści dla zdrowia człowieka i planety lub zasad diety planetarnej.

Konkurs adresowany jest dla dzieci i młodzieży w wieku 6-14 lat. Udział w konkursie mogą brać podopieczni szkół oraz instytucji kultury. Jedna placówka może nadesłać maksymalnie 5 prac.

Technika wykonania prac: dowolna z pominięciem prac przestrzennych

Format prac: A3 (29.7 x 42 cm)

Zgłoszenia należy przesyłać na adres:

Al. Jerozolimskie 30 lok 8,
00-024 Warszawa,
z dopiskiem „Konkurs Ekomisja”

Nagrody:

Spośród uczestników zostaną wybrani laureaci w trzech kategoriach wiekowych ( 6-8 lat; 9 – 11 lat; 12-14 lat).
Łączna wartość nagród w konkursie wynosi 12600 zł.

Ważne informacje od Organizatorów:

  • przyjmujemy tylko prace płaskie (rysunki i obrazy na kartkach, płótnach lub innych
  • płaskich podłożach plastycznych)
  • prosimy przyklejać na trwałe zgody na udział z tyłu prac
  • prosimy nie oprawiać prac,
  • prace wykonane w technikach pastelu suchego i węgla prosimy utrwalić,
  • prosimy nie rolować (zwijać) prac

Każda praca musi zawierać przyklejoną na odwrocie, czytelnie wypełnioną metryczkę oraz oświadczenie opiekuna prawnego dziecka według wzoru podanego w regulaminie konkursu (załącznik 1 i 2 do regulaminu).


Czas trwania konkursu 15.11.22 – 15.01.23 r.
Ogłoszenie wyników 20.01.2023 r.

Uczestnikami konkursu mogą być dzieci oraz młodzież w wieku 6 – 14 lat.

Spośród uczestników konkursu zostanie wybranych 36 laureatów w 4 kategoriach wiekowych. (6 – 7 lat, 8 – 9 lat, 10 – 11 lat, 12- 14 lat)

Konkurs jest prowadzony w ramach projektu Ekomisja w podstawówkach, którego partnerem jest Lidl Polska.

Banki logo

Federacja Polskich Banków Żywności to 32 Banki Żywności działające na terenie całego kraju. Wszystkie są organizacjami pozarządowymi o statusie stowarzyszenia lub fundacji. Razem tworzą związek stowarzyszeń o statusie OPP.