Grzegorz Olszewski

Czy naprawdę potrzebujemy robić zapasy? Nie. Szacujmy zakupy, planujmy czego potrzebujemy, zapiszmy i kupujmy tylko tyle lub aż tyle ile zapisaliśmy, nic ponadto. Ten drobny gest pozwoli na niemarnotrawienie żywności i wyrzucanie jej do śmieci.

← Zobacz wszystkie zgłoszenia
Banki logo

Federacja Polskich Banków Żywności to 31 Banków Żywności działających na terenie całego kraju. Wszystkie są organizacjami pozarządowymi o statusie stowarzyszenia lub fundacji. Razem tworzą związek stowarzyszeń o statusie OPP.