Ekomisja

„EkoMisja Nie Marnuję” to długofalowy projekt współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Celem projektu “EkoMisja Nie marnuję” (EkoMi) jest zwiększenie świadomości obywateli, głównie dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, na temat ekologicznych skutków marnowania żywności.

Chcemy budować proaktywne postawy i zachowania ekologiczne działania edukacyjne, które wspierane będą przez szeroko zasięgową kampanię informacyjno-promocyjną w mediach.

Przyczyny i skutki marnowania żywności w Polsce wymagają głębszego rozpoznania, dlatego Federacja Polskich Banków Żywności widzi potrzebę co raz szerszego zaangażowania konsumentów, mediów, uczniów i nauczycieli na rzecz walki z marnotrawstwem. Współpraca powinna być realizowana na różnych płaszczyznach poprzez wdrażanie rozwiązań w zakresie ograniczania marnowania żywności, realizację kampanii informacyjnej, inicjowanie badań na temat marnowania, inspirowania do organizowania konferencji, spotkań oraz możliwości wymiany informacji.

Naszym głównym celem w projekcie jest podnoszenie świadomości na temat skutków marnowania żywności oraz zmniejszanie tego zjawiska. Da się to tylko osiągnąć, jeśli działania będą równolegle zmieniać świadomość konsumentów oraz propagować dobre praktyki korzystania z żywności.

Warto sobie uzmysłowić, że to właśnie my – konsumenci – jesteśmy odpowiedzialni za 60% marnowanej żywności!

Federacja Polskich Banków Żywności od wielu lat realizuje programy edukacyjne zarówno ogólnopolskie jak i międzynarodowe, których celem jest podnoszenie świadomości na temat skutków marnowania żywności oraz zmniejszanie tego zjawiska.

Banki logo

Federacja Polskich Banków Żywności to 31 Banków Żywności działających na terenie całego kraju. Wszystkie są organizacjami pozarządowymi o statusie stowarzyszenia lub fundacji. Razem tworzą związek stowarzyszeń o statusie OPP.

Banki logo

NINIEJSZY MATERIAŁ ZOSTAŁ DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ. ZA JEGO TREŚĆ ODPOWIADA WYŁĄCZNIE FEDERACJA POLSKICH BANKÓW ŻYWNOŚCI.