Ekomisja

„EkoMisja Nie Marnuję” to długofalowy projekt współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Celem projektu “EkoMisja Nie marnuję” (EkoMi) jest zwiększenie świadomości obywateli, głównie dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, na temat ekologicznych skutków marnowania żywności.

Chcemy budować proaktywne postawy i zachowania ekologiczne działania edukacyjne, które wspierane będą przez szeroko zasięgową kampanię informacyjno-promocyjną w mediach.

Przyczyny i skutki marnowania żywności w Polsce wymagają głębszego rozpoznania, dlatego Federacja Polskich Banków Żywności widzi potrzebę co raz szerszego zaangażowania konsumentów, mediów, uczniów i nauczycieli na rzecz walki z marnotrawstwem. Współpraca powinna być realizowana na różnych płaszczyznach poprzez wdrażanie rozwiązań w zakresie ograniczania marnowania żywności, realizację kampanii informacyjnej, inicjowanie badań na temat marnowania, inspirowania do organizowania konferencji, spotkań oraz możliwości wymiany informacji.

Naszym głównym celem w projekcie jest podnoszenie świadomości na temat skutków marnowania żywności oraz zmniejszanie tego zjawiska. Da się to tylko osiągnąć, jeśli działania będą równolegle zmieniać świadomość konsumentów oraz propagować dobre praktyki korzystania z żywności.

Warto sobie uzmysłowić, że to właśnie my – konsumenci – jesteśmy odpowiedzialni za 60% marnowanej żywności!

Federacja Polskich Banków Żywności od wielu lat realizuje programy edukacyjne zarówno ogólnopolskie jak i międzynarodowe, których celem jest podnoszenie świadomości na temat skutków marnowania żywności oraz zmniejszanie tego zjawiska.

 

Partnerzy projektu:
Ministerstwo Środowiska
Minister Edukacji Narodowej
Ośrodek Rozwoju Edukacji
Instytut Badań Edukacyjnych

 

 

 

Banki logo

Federacja Polskich Banków Żywności to 31 Banków Żywności działających na terenie całego kraju. Wszystkie są organizacjami pozarządowymi o statusie stowarzyszenia lub fundacji. Razem tworzą związek stowarzyszeń o statusie OPP.

Banki logo

NINIEJSZY MATERIAŁ ZOSTAŁ DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ. ZA JEGO TREŚĆ ODPOWIADA WYŁĄCZNIE FEDERACJA POLSKICH BANKÓW ŻYWNOŚCI.